Thùng rác văn phòng

Sọt rác lưới vuông inox văn phòng BKL-57

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Sọt rác lưới hình chữ nhật văn phòng BKL-57

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Sọt rác dạng lưới tròn văn phòng BKL-56

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác nắp bập bênh văn phòng KL-29

– Liên Hệ: 0936 664 385 – Mã gốc sản phẩm: KL-29 – Xuất xứ:...

Giá: Liên hệ

Thùng rác nhựa 24 lít văn phòng chống cháy AF07009

Liên Hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác nhựa mini văn phòng AF07003

Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc sản phẩm: AF07003 – Bảo...

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC VĂN PHÒNG INOX 304 KL-52

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác nhựa nắp bập bênh BKL-52B

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác thép phun sơn 2 lớp cho văn phòng BKL-06C

_ Liên hệ: 0936 664 385 _ Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác lỗ tròn văn phòng KL-46

– Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc sản phẩm: KL-46 –...

Giá: Liên hệ

Thùng rác inox tròn nắp lật BKL-52C

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác nhựa văn phòng không nắp AF07003

_Liên Hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác tròn nắp lật thép phun sơn BKL-52B

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác inox 2 lớp văn phòng BKL-06A

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng thép phun sơn 2 lớp văn phòng BKL-06

_ Liên hệ: 0936 664 385 _ Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác văn phòng lưới vuông

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác đan lưới tròn văn phòng cao cấp

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ

Thùng rác lưới xám chữ nhật văn phòng

_ Liên hệ: 0936 664 385 – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Mã gốc...

Giá: Liên hệ